روزها در راه / شاهرخ مسکوب ( 1 )

      “مشکل من: نه می توانم دنیا را عوض کنم و نه این را که هست بپذیرم.”     “مدّت‌هاست که توی جمجمه‌ام پُر از خالی‌ست. فکرها را خواسته و ناخواسته پس می‌زنم. چون همه دل‌مشغولی و دل‌واپسی‌ست، همه پست و حقیر و از روی درماندگی‌ست که دمِ Continue Reading

درباره Manchester by the Sea و مفهوم فقدان

درباره Manchester by the Sea ایمان شاه بیگی   چطور باید بر غمت غم گساری؟چطور باید با غم زیست؟ زمان غم‌ها را درمان می‌کند؟ کدام غم؟ زمان فقدان چه چیزی را درمان می‌کند؟ وقتی کسی را از دست می‌دهیم او مرده است یا ماییم که می‌میریم؟ هر لحظه. تا زمان، Continue Reading