خاموشی دریا/ سمیه اعرابی

خاموشی دریا/ سمیه اعرابی   در سال‌های ترس و خفقان، وقتی که تنِ فرانسه زیر چکمه‌های نظامیان آلمان لگد می‌شد، در آن سالهای خاموشی «نشریات نیمه شب» گریزی بود از خوف جنگ و سیطره‌ی ناامیدی، کورسویی که اهالیِ ادبیات با قلم و اندیشه‌ی آزادی با دستان بسته و به بهای ادامه ی مطلب

جشن بی معنایی / میلان کوندرا

درباره کتاب: “جشن بی معنایی فانتزی موجز و مختصر و نشاط آوری است که وفاداری کوندرا به سبک خاصش را باز می نمایاند، سبکی که دیروقتی است درباره اش تعمق می کند. کوندرا در این رمان همچنان کشف و شهودش را درباره تجربه های انسانی پی می گیرد و این ادامه ی مطلب

تباهی بهانه‌های تماشاگر: همذات‌پنداری و اخلاق در “قتل غیرعمد” کوبو آبه

  کوبو آبه(1924-1993) جایگاه منحصربفردی در تاریخ تئاتر مدرن ژاپن اشغال کرده است. با وجود اینکه از دیدگاه شینگکی( تئاتر مدرن) زیادی “تئاتری” بود و برای آنگورا( تئاتر زیرزمینی دهه شصت) زیادی ادبی بود، تئاتر وی را مرز میان دوجریان اصلی تئاتر پس از جنگ در ژاپن می‌دانند. آبه به ادامه ی مطلب

هولدن کالفیلد، رویای سلینجر

  در سال ۱۹۴۴، وقتی که سلینجر به عنوان افسر ضد اطلاعات ارتش در جنگ جهانی دوم حضور داشت و همزمان مشغول نگارش ناطور دشت بود، یقین داشت شخصیتی را خلق می‌کند که در تاریخ ادبیات جهان ثبت خواهد شد، اما شاید گمان نمی‌کرد ناطور دشت به یکی از شاهکارهای ادامه ی مطلب