درباره‌ی داستان کوتاه «سودای آوازهای زندانی» نوشته‌ی جواد جواهری

درباره‌ی داستان کوتاه «سودای آوازهای زندانی» نوشته‌ی جواد جواهری الهام هیروری   با وقوع انقلاب اسلامی گروهی از روشنفکران و نویسندگان ایرانی برای بهره‌مندی از فضای باز، بار سفر بسته و به خارج از ایران کوچ کردند. این هنرمندان زخم‌دیده از سال‌های دربه‌دری و گمنامی، بیشتر نویسندگان تلخ‌اندیشی گشتند که ادامه ی مطلب

درباره‌ی داستان کوتاه «نظریه‌ی پنجشنبه» نوشته‌ی شهریار مندنی‌پور

درباره‌ی داستان کوتاه «نظریه‌ی پنجشنبه» نوشته‌ی شهریار مندنی‌پور الهام هیروری مندنی‌پور جزو آن‌دسته از نویسندگانی‌ست که برای شیوه‌ی نثر و زبان ساختارمند داستان‌هایش ارزش ویژه‌ای قائل است. کلمات در نوشته‌هایش نقشی دوگانه یکی حامل بار رایج خود و دیگری شکلی سمبولیک را برعهده دارند. با این وجود امضای شخصی نویسنده ادامه ی مطلب