خاموشی دریا/ سمیه اعرابی

خاموشی دریا/ سمیه اعرابی   در سال‌های ترس و خفقان، وقتی که تنِ فرانسه زیر چکمه‌های نظامیان آلمان لگد می‌شد، در آن سالهای خاموشی «نشریات نیمه شب» گریزی بود از خوف جنگ و سیطره‌ی ناامیدی، کورسویی که اهالیِ ادبیات با قلم و اندیشه‌ی آزادی با دستان بسته و به بهای ادامه ی مطلب

بررسی نقش خاطره در آثار ادبی و سینمایی مارگاریت دوراس

مارگاریت دوراس

بررسی نقش خاطره در آثار ادبی و سینمایی مارگاریت دوراس  ایمان شاه بیگی خاطره ، رمان نو تداعی و خاطره در آثار دوراس به عنوان شیوۀ روایی ، با کارکرد معمول آن در ادبیات تفاوت دارد . آنچه آثار او را و یا حداقل مهم ترین آثار او را شکل ادامه ی مطلب