فیلم های هفته (1)

معرفی فیلمهای هفته

فیلمهای هفته هر هفته جمعه ها در این بخش یادداشت هایی کوتاه در معرفی فیلم های جدید خواهیم نوشت تا شاید راهنمایی برای انتخاب مخاطبین این بخش باشد. الف) روی پرده سینما 1-ایتالیا ایتالیا  (کاوه صباغ زاده) یادداشت اول) امیرحسین اکبری (نیم از چهار ستاره) ایتالیا ایتالیا اولین ساخته کاوه ادامه ی مطلب