خاموشی دریا/ سمیه اعرابی

خاموشی دریا/ سمیه اعرابی   در سال‌های ترس و خفقان، وقتی که تنِ فرانسه زیر چکمه‌های نظامیان آلمان لگد می‌شد، در آن سالهای خاموشی «نشریات نیمه شب» گریزی بود از خوف جنگ و سیطره‌ی ناامیدی، کورسویی که اهالیِ ادبیات با قلم و اندیشه‌ی آزادی با دستان بسته و به بهای ادامه ی مطلب

یادداشتی بر هیس، رمانی متفاوت

هیس مائده؟ وصف؟ تجلی؟ راوی نامی ندارد، یک ستوان پلیس است که گاهی صدایش می‌کنند سرکار، لوطی، تا آخر هم نامی ندارد، شاید آدمی که رو به مرگ است با فکرِ انتقام از نعمان‌نامی که در کودکی به او تجاوز کرده نیازی به نام و نشان ندارد. راوی مبتلا به ادامه ی مطلب

هولدن کالفیلد، رویای سلینجر

  در سال ۱۹۴۴، وقتی که سلینجر به عنوان افسر ضد اطلاعات ارتش در جنگ جهانی دوم حضور داشت و همزمان مشغول نگارش ناطور دشت بود، یقین داشت شخصیتی را خلق می‌کند که در تاریخ ادبیات جهان ثبت خواهد شد، اما شاید گمان نمی‌کرد ناطور دشت به یکی از شاهکارهای ادامه ی مطلب