هومو ساپینس: کاغذ مچاله

یک بازبینی: هومو ساپینس؛ کاغذ مچاله ایمان شاه بیگی برای همه چیزهای دور ریخته، فراموش شده، باد پناهی برادرانه دارد. من باید بدانم. من یک کاغذ مچاله‌ام. کسی چیزی بر رویم ننوشته. نه آن چیزی که من الفبایش بدانم. کسی جایی برای حفظم نداشته. من اینجا هستم تا فراموش شوم. ادامه ی مطلب

مصاحبه با نیکولاس گیر هالتر کارگردان فیلم «هومو ساپینس»

هومو ساپینس

مصاحبه با نیکولاس گیر هالتر کارگردان فیلم «هومو ساپینس» کارن شیفر ایمان شاه بیگی هومو ساپینس (اصطلاحی لاتین به معنای انسان خردمند) به عنوان یک فیلم مستند که سوژه‌هایش از بین رفته‌اند عنوان عجیبی به نظر می‌رسد. این فیلم آینده‌ای محتمل را نشان می‌دهد. انسان، که تا به حال سوژه ادامه ی مطلب

مواجهه با فیلم «هومو ساپینس» نیکولاس گیرهالتر

هومو ساپینس

تاریخ طبیعی رنج ایمان شاه بیگی _ اگر خوب گوشهایت را بسپاری به حقیقتش، می‌شنوی هیاهویی که دیگر نیست، از زمین مرده، آسمانش مسقف، در اینجا شوری جریان داشته زمانی، اگر خوب گوشهایت را بسپاری به خیالت، قطاری می‌گذشت از اینجا، درست از همینجا، آدمک‌هایی را می‌رساند از همدیگر به ادامه ی مطلب